2007/Jan/13

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2550- พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

"มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"


ย้อนรอยคำขวัญวันเด็ก...

พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา


พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม


พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2538 -- นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด


พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด


พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย


พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย


พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี


พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

*** พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ***
*** มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ***


แอบมาอัพซะหน่อย ไม่อยากดองไว้นานนนนนน...

วันนี้ก้อวันเด็กอีกปีละ รู้สึกว่าตัวเองจาแก่ขึ้นอีกละ..55+

สอบกลางภาคไป 2 วันแล้ว เหลืออีก 1 วัน จาทำได้ไหมก้อมะรู้

ยากมากๆๆๆเลย

ที่ผ่านมา 2 วัน ทำไม่ค่อยได้เลย

เซง...

จบ.... แล้วจามาอัพใหม่น๊าค๊าบ

Comment

Comment:

Tweet


#21 by (101.51.165.44|101.51.165.44) At 2015-01-21 12:49,
Guys consequently ask questions like: "Where should I submit my website to have more exposure for my pages?" That is simple! Till this time you did not hear about rss directory submission tools at rss submit service. That will really aid your site. Moreover, your content will be greatly optimized!
#20 by rss submission service (193.105.210.41) At 2011-11-06 06:11,
Wow, this surely cleared some things up. One essay i am having crunch with is a illustration for an "who we are" The teacher says that we will have to sink deep into ourselves and notice what we really are. But I think it would be more fittingto use dissertation.
#19 by dissertation writing (193.105.210.41) At 2011-11-04 14:09,
Some persons could talk often about your best stuff. I think that, everyone want to get I do try to search for the thought like yours, thence always I get the greatest jobs writing. But at this moment I finally got what I need.
#18 by jobs writing (193.105.210.41) At 2011-11-04 06:06,
nice.
#17 by Proposal Dissertation (110.38.48.143) At 2011-10-11 14:48,
The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.
#16 by Thesis Introduction (119.155.10.42) At 2011-06-17 15:08,
i am waiting for your next post,quite interesting.
#15 by UK Dissertation (119.155.118.160) At 2011-05-28 22:28,
Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)
#14 by BBA Dissertation Proposal (119.155.119.55) At 2011-05-26 13:21,
Thank you for sharing this information. The information was very helpful and saved a lot of my time.
#13 by Online Essay Topics Help (116.71.42.144) At 2011-04-01 20:12,
Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)
#12 by Buy Dissertation (116.71.47.145) At 2011-02-01 17:50,
it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.
#11 by Dissertation Writing (119.155.45.129) At 2011-01-31 03:18,
This is possible to get the knowledge just about essay paper or about this good topic in our world. But before some students purchase the custom essays, they must determine the reliable essay writing service.
#10 by order essay (91.201.66.6) At 2010-10-03 10:21,
Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Dissertation writing research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards
#9 by Dissertation writing (119.157.186.193) At 2010-09-29 17:12,
A person, who gets know someth. just about custom essays will appreciate your cool data. I do opine that the pay essays service can use this for the custom essays samples.
#8 by do my essay (91.201.66.6) At 2010-09-24 18:54,
Everyone are often call back about the good past time. I say, why do not you state the fine now days? I’ve have a lot of free time with custom research paper support, and can do anything what I wish!
#7 by research papers (212.124.112.30) At 2010-08-02 10:16,
I have oftentimes received good written papers from that company and that writing service is the only one I will use. I really choose that I can talk with the writer and upload my instructions so simply. There are many essays companies but this are excellent in my mind, good luck!
#6 by writing service (212.124.112.30) At 2010-07-26 18:18,
To compose the dissertation idea related to this topic was not very easy but you cope with that. When any writer was like, all scholars will never have got some problems with the thesis.
#5 by thesis (212.124.112.30) At 2010-07-14 16:40,
I think that to get the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> from banks you ought to present a good motivation. But, one time I have got a financial loan, just because I wanted to buy a car.
#4 by Rosario35Marshall (91.201.66.6) At 2010-07-10 03:47,
ขุดคำขวัญมาจากไหนน่อ
#3 by NongEx (203.188.42.44) At 2007-01-15 21:57,
โห เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเปลี่ยนธีมบล็อค ... ทำได้โป๊ะเช๊ะ เดี๊ยะๆเลยกับหน้าจริง ...

ลืมไปหมดแล้ว สารภาพ .. รู้สึกมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆ
#2 by KiBiiz* At 2007-01-13 18:33,
อ่านะ

ขอบคุนนะคะที่เอามาให้อ่าน

ลืมๆๆไปหมดเเระ
#1 by Bazii3 - - - >> ! ด ะ ขี้ || J* At 2007-01-13 12:00,